จังหวัดเคลื่อนที่ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 11

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และชมรมกำนัน – ผู้ใหญ่บ้านตำบลเหมืองง่า ได้ให้การต้อนรับนายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ที่ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิด โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้แก่ประชาชน จังหวัดเคลื่อนที่” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีนายธนพงษ์ นิลยกานนท์ นายอำเภอเมืองลำพูน ได้กล่าวรายงานปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ พร้อมนี้ท่านประธานในพิธีได้นำหัวหน้าส่วนราชการ/ข้าราชการ/ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นและประชาชน ยืนสงบนิ่งเพื่อแสดงความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนั้นได้ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน และได้เยี่ยมชมหน่วยงานที่มาให้บริการต่าง ๆ รวมทั้งให้ความรู้ทางวิชาการแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ และลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน ณ บริเวณสนามสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า