ประมวลภาพกิจกรรม การแข่งขันเรือพาย

ประมวลภาพกิจกรรม การแข่งขันเรือพาย ในงานประเพณียี่เป็ง ตำบลเหมืองง่า ประจำปี 2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ณ สนามกีฬา เทศบาลตำบลเหมืองง่า By:ประชาสัมพันธ์