โครงการเครือข่ายร่วมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฯ

วันนี้ 22 ส.ค. 60 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่าประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดโครงการเครือข่ายร่วมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และตรวจคัดกรองประเมินภาวะคนพิการ ต.เหมืองง่า ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่