ธรรมะสัญจรวัดป่าไม้แดง พ.ศ.2560

วันจันทร์ที่ 21 ส.ค.60 เวลา 19.30 น. เทศบาลตำบลเหมืองง่า นำโดยนายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และ พนักงาน - เจ้าหน้าที่ เทศบาลฯ ได้เข้าร่วมโครงการธรรมพบปะประชาชน ต.เหมืองง่า ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 ณ วัดป่าไม้แดง โดยมีพระครูปลัดทะนง ชยาภรโณ วัดโบสถ์น้ำดิบ อ.ป่าซาง เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา