ประชุมเตรียมจัดงานจังหวัดเคลื่อนที่

วันนี้ (17 ส.ค. 60) เวลา 13.30 น. นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรี ต.เหมืองง่า ได้ร่วมต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีสมชาย สิริชูทรัพย์ ปลัดอาวุโส อ.เมืองลำพูน ที่ได้มาเป็นประธานและร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 24 ส.ค. 60 ณ บริเวณที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า ตามนโยบายด้านการให้บริการประชาชน ของกระทรวงมหาดไทย โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 เทศบาลตำบลเหมืองง่า