เหมืองง่าไบค์ ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 60 เทศบาลตำบลเหมืองง่า นำโดย ท่านนายกคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพตำบลเหมืองง่า ได้ดำเนินโครงการ ปั่นเพื่อสุขภาพ "เหมืองง่าไบค์ ครั้งที่ 1 " ด้วยการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเหมืองง่า ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า โดยปั่นไปตามเส้นทางเลี่ยงเมืองลำพูน เหมืองง่า - ท่าจักร ด้วยระยะทาง ไป - กลับ 21 กม.