ประชุมสภาฯ

วันนี้ (9 ส.ค. 60 ) สภาเทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้จัดให้มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาข้อราชการต่างๆ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองง่า