ธรรมะสัญจรวัดบ้านหลุก 2560

วันจันทร์ที่ 7 ส.ค.60 เวลา 19.30 น. เทศบาลตำบลเหมืองง่า นำโดยนายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และ พนักงาน - เจ้าหน้าที่ เทศบาลฯ ได้เข้าร่วมโครงการธรรมพบปะประชาชน ต.เหมืองง่า ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 ณ วัดบ้านหลุก ต.เหมืองง่า โดยมี พระมหาสกุล มหาวีโร เจ้าอาวาทวัดผ้าขาว จ.เชียงใหม่ เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา