ร่วมเดินขบวนแห่รถประดับลำไย ปี ๒๕๖๐

วันอังคาร ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
ด้วยจังหวัดลำพูน ได้กำหนดจัดงานลำไยไทย ลำไยลำพูน ประจำปี ๒๕๖๐ ขึ้น ระหว่่างวันที่ ๘ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดลำพูน โดย เทศบาลตำบลเวียงยอง ร่วมกับ เทศบาลตำบลต้นธง ,เทศบาลตำบลเหมืองง่า ,เทศบาลตำบลบ้านกลาง ,เทศบาลตำบลมะเขือเเจ้ ได้่ร่วมกันจัดทำขบวนรถประดับลำไยและได้ร่วมขบวนแห่ดังกล่าว ในการนี้ นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง 
พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง ,พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลต้นธง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลต้นธง และ นักเรียนโรงเรียนวัดสันต้นธง ผู้ได้เข้าร่วมเดินขบวนในงาน "ลำไยไทย ลำไยลำพูน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณถนนอินทยงยศ หน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน รวมทั้งเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมีพระชนมายุครบ ๘๕ พรรษา ในปี ๒๕๖๐