ต้อนรับผู้ตรวจราชการ

3 ส.ค. 60 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลเหมืองง่า นำโดย นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ได้ร่วมต้อนรับนางประภาศรี บุญวิเศษ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมกลุ่มเพาะเห็ดโคนน้อย ณ บ้าน จ.ส.อ.สุรนาถ แสนพรหม หมู่ 10 ต.เหมืองง่า