การแข่งขันโคมลอย

ประมวลภาพกิจการรม การแข่งขันโคมลอย ในงานประเพณียี่เป็ง ตำบลเหมืองง่า ประจำปี 2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ณ สนามกีฬา เทศบาลตำบลเหมืองง่า