ธรรมะสัญจร วัดต้นผึ้ง 2560

วันจันทร์ที่ 31 ก.ค. 60 เวลา 19.30 น. เทศบาลตำบลเหมืองง่า นำโดยนายอมร สุรินธรรม และนายณัฐกฤต ยะมณี รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และ พนักงาน - เจ้าหน้าที่ เทศบาลฯ ได้เข้าร่วมโครงการธรรมพบปะประชาชน ต.เหมืองง่า ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 ณ วัดต้นผึ้ง ต.เหมืองง่า โดยมี พระครูพิทักษ์ธรรมกร เจ้าคณะตำบลมะเขือแจ้ เขต 1 วัดบ้านแจ่ม จ.ลำพูน เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา