ประชุมทบทวนบทเรียนฯ การเสริมสร้างเครือข่ายคุมครองสิทธิเด็กและเยาว

วันนี้ 26 ก.ค. 60 นายคนอง กัลละกะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเวทีทบทวนบทเรียนการดำเนินโครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เรื่อง การเสริมสร้างเครือข่ายการคุ้มครองสวัสดิภาพและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนในระดับตำบลอย่างมีส่วนร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่