โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทอำนาจหน้าที่การประชุมสภา 60

วันนี้ ( 25 ก.ค. 2560) นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทอำนาจหน้าที่ในการประชุมสภา ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่