ร่วมแสดงความยินดี

เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 56 ที่ผ่านมา นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรี ต.เหมืองง่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมแสดงความยินดีกับนายจำลอง เณรแย้ม นายอำเภอเมืองลำพูน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ เป็น ปลัดจังหวัดลำพูน และ นายสุรพันธ์ ศรีบุรี ปลัดอาวุโส อ.เมืองลำพูน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ เป็น นายอำเภอแม่ทา ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองลำพูน