ธรรมะสัญจรวัดศรีบุญยืน

     วันอาทิตย์ที่ 16 ก.ค. 60 เวลา 19.30 น. เทศบาลตำบลเหมืองง่า นำโดยนายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และ พนักงาน - เจ้าหน้าที่ เทศบาลฯ ได้เข้าร่วมโครงการธรรมพบปะประชาชน ต.เหมืองง่า ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 ณ วัดศรีบุญยืน ต.เหมืองง่า โดยมี พระครูปัญญาธรรมวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดสันป่ายางหลวง เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา