การประชุมการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี2561

       วันนี้ (14 ก.ค. 60) เวลา 09.30 น. นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรี ต.เหมืองง่า เป็นประธานในการประชุมการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าฝ่าย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สนง.เทศบาลตำบลเหมืองง่า