โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษาตำบลเหมืองง่า ประจำปี 2560

      วันที่ 5 ก.ค. 60 เวลา 09.00 น. นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยนายณัฐกฤต ยะมณี รองนายกเทศมนตรีฯ และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ได้ดำเนินโครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษาตำบลเหมืองง่า ประจำปี 2560 แก่นักเรียนในพื้นที่ตำบลเหมืองง่า โดยท่านนายกเทศมนตรีได้กล่าวเปิดโครงการฯ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมให้เด็กและเยาวชนได้สืบทอดต่อไป ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านศรีบุญยืน - วังทอง