ต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำพูน

       วันที่ 5 ก.ค. 2560 เวลา 11.00 น. นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยนายอมร สุรินธรรม และนายณัฐกฤต ยะมณี รองนายกเทศมนตรี ฯ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ให้การต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำพูน มอบผ้าห่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในเบื้องต้น และจะดำเนินการเรื่องสงเคราะห์เงินช่วยเหลือต่ออีกครั้ง โดยนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า ซึ่งเป็นประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเหมืองง่า ได้มอบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน ต.เหมืองง่า ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น