โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย โดยวิธีรำวงย้อนยุค ม.4

        วันนี้ ( 4 ก.ค. 60 ) เวลา 10.30 น. นายคนอง กัลละหะ นายเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมทั้งคณผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ได้ร่วมเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย โดยวิธีรำวงย้อนยุค บ้านวังทอง หมู่ที่ 4 ณ อาคารเอนกประสงค์