โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. และสตรีในการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกฯ

      วันนี้ (30 มิ.ย.60) เวลา 09.00 น. นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมคณะผู้บิหาร ได้ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาศักยาภาพ อสม. และสตรีในการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม บ้านเหมืองง่า หมู่ที่ 2 ประจำปีงบประมาน 2560สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเหมืองง่า