มอบเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม หมู่ที่ 3 บ้านศรีบุญยืน

           วันนี้ (29 มิ.ย. 60 ) เวลา 09.00 น. นายณัฐกฤต ยะมณี รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย นายสมิง ศรีเลศิลป์ ที่ปรึกษานายกฯ นายสงกรานต์ สุรินทอง เลขานายกฯ ปลัดอำเภอประจำตำบลเหมืองง่า เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลเหมืองง่า และกำนันตำบลเหมืองง่า ได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ลำพูน ในการมอบเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม หมู่ที่ 3 บ้านศรีบุญยืน