วันต่อต้านยาเสพติดโลก 60

วันนี้ (26 มิ.ย. 60) เวลา 13.30 น. นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า ประธานในพิธีเปิด งานวันต่อต้านยาเสพติดโลก พร้อมมอบ เกียรติบัตรแกนักเรียนโรงเรียนเหมืองง่า ที่ได้รางวันในการร่วมกิจกรรม และมีการเดินขบวนรณรงค์ ของนักเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจ และภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง