โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาการใช้วัสดุที่ปนเปื้อนแร่ใยหินจังหวัดลำพูน "หละปูนฮ่วมใจ๋ ไร้แร่ใยหิน" ในพื้นที่ตำบลเหมืองง่า

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. นายณัฐกฤต ยะมณี รองนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) และกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ซึ่งได้ติดตามความคืบหน้าและถอดบทเรียนการดำเนินงานตามโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาการใช้วัสดุที่ปนเปื้อนแร่ใยหินจังหวัดลำพูน "หละปูนฮ่วมใจ๋ ไร้แร่ใยหิน" ในพื้นที่ตำบลเหมืองง่า