โครงการฝึกอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำดอกไม้จันทน์ หมู่ที่ 2

        วันนี้ (19 มิ.ย. 60) เวลา 13.30 น. นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้ดำเนินการโครงการฝึกอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำดอกไม้จันทน์ ให้แก่ประชาชน บ้านเหมืองง่า หมู่ 2 ณ วัดเหมืองง่า เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช