โครงการฝึกอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำดอกไม้จันทน์ หมู่ที่ 1

       วันนี้ (19 มิ.ย. 60) เวลา 09.30 น. นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้ดำเนินการโครงการฝึกอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำดอกไม้จันทน์ ให้แก่ประชาชน บ้านต้นผึ้ง หมู่ 1 ณ วัดต้นผึ้ง เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช