โครงการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ประจำปีงบประมาณ 2560

       วันนี้ (15 มิ.ย. 60) เวลา 09.00 น. นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรี ต.เหมืองง่า ได้เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้นำชุมชน พ่อบ้านแม่บ้าน ผู้ประกอบการตลาด ร้านขายของชำ ในการลดการใช้ถุงพลาสติกซึ่งเป็นขยะที่ย่อยสลายยากทางธรรมชาติ ซึ่งผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานประชาคมหมู่บ้าน ประธานแม่บ้าน ประธานอสม. ทั้ง 10 หมู่บ้านใน ต.เหมืองง่า ตัวแทนจากโรงเรียน และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.เหมืองง่า ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่