กิจกรรมจัดการขยะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านทุ่ง

      วันที่ 7 มิถุนายน 2560. นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะในหมู่บ้าน ภายใต้โครงการจัดการขยะในตำบลเหมืองง่า ประจำปี 2560 หมู่ที่ 10 บ้านทุ่ง