มอบเงินช่วยเหลือ แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่ ต.เหมืองง่า ม.6

วันที่ 22 พ.ค. 60 นายณัฐกฤต ยะมณี รองนายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ จ.ลำพูน ในการมอบเงินช่วยเหลือ แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่ ต.เหมืองง่า ม.6