กิจกรรมจัดการขยะในตำบลเหมืองง่า

      วันที่ 30 พฤษภาคม 2560. นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะในหมู่บ้าน ภายใต้โครงการจัดการขยะในตำบลเหมืองง่า ประจำปี 2560 หมู่ที่ 7 บ้านป่าแขม