เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะ

     วันนี้ (29 พ.ค. 60) นายคนอง กัลละหะ นายเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมคณะผู้บริหาร และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะในหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านศรีบุญยืน ณ วัดศรีบุญยืน