ให้การต้อนรับเหล่ากาชาด จ.ลำพูน

    วันที่ 22 พ.ค. 60 นายณัฐกฤต ยะมณี รองนายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ได้ให้การต้อนรับนายกเหล่ากาชาด จ.ลำพูน พร้อมคณะ ในการมอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือ แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่ ต.เหมืองง่า