ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560

       วันนี้ (22 พ.ค. 60 )เวลา 09.00 น. สภาเทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้จัดให้มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาข้อราชการต่างๆ อันอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของเทศบาล ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองง่า
ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์