เปิดกิจกรรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บกระเป๋าผ้า

          วันนี้ (19 พ.ค. 60 ) นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ได้ร่วมเปิดกิจกรรมวิสาหกลุ่มกิจชุมชนตัดเย็บกระเป๋าผ้า บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 1 ต. เหมืองง่า ซึงได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากเทศบาลตำบลเหมืองง่
ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์