สอบข้อเท็จจริง กรณีขอความช่วยเหลือ

     วันนี้ ( 16 พ.ค. 60 ) นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรี พร้อมคณผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ จ.ลำพูน เจ้าหน้าจากศูนย์ดำรงธรรม ได้ลงพื้นที่ ม.6 ต.เหมืองง่า เพื่อสอบข้อเท็จจริง กรณีขอความช่วยเหลือ จากศูนย์ดำรงค์ธรรม จ. ลำพูน