ประชุมคณะกรรมการระบบหลักประกันสุขภาพ

       วันนี้ (5 พ.ค. 60 ) เวลา 10.00 น. นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการระบบหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 3/2560 ตำบลเหมืองง่า ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า