ร่วมต้อนรับขบวนน้ำสรงพระราชทาน 6

       วันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นำโดยนายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรี เจ้าหน้า พนักงาน และประชาชน เทศบาลตำบลเหมืองง่า ร่วมต้อนรับขบวนนำสรงพระราชทาน งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ หรืองาน ๘ เป็ง วัดพระธาตุหริภุญชัย