อบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน

          วันนี้ (28 เม.ย. 60 ) เวลา 09.00 น. นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า เป็นประธานเปิดการประชุมอบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านในตำบลเหมืองง่า ประจำปี 2560 เพื่อเสริมความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องและมากที่สุด แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้านในตำบลเหมืองง่า โดยได้เรียนเชิญท่านท้องถิ่น จ.ลำพูน และท่านท้องถิ่น อ.เมืองลำพูน มาบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สนง.เทศบาลตำบลเหมืองง่า