ประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเหมืองง่า

  • พิมพ์

26 เม.ย. 60 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรี ต.เหมืองง่า ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน ต.เหมืองง่า โดยมีคณะกรรมการกองทุนซึ่งเป็นตัวแทนแต่ละหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่เทศบาลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญและหารือการจัดกิจกรรมในวันประชุมใหญ่ฯ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนให้สมาชิกได้รับทราบ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สนง.เทศบาลตำบลเหมืองง่า

ข่าวโดย:งานประชาสัมพันธ์