รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล ประจำปีงบประมาณ 60

24 เม.ย. 60 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลเหมืองง่าได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเหมืองง่า ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สนง.เทศบาลตำบลเหมืองง่า

ข่าวโดย:งานประชาสัมพันธ์