การประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก

วันที่ 21 เมษายน 2560 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า เป็นประธานในการประชุมสรุปผลดำเนินงานโครงการ เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เสี่ยงสูง บ้านศรีบุญยืน หมู่ 3 และบ้านต้นผึ้ง หมู่ 1 ตำบลเหมืองง่า ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สนง.เทศบาลตำบลเหมืองง่า


ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์