รดน้ำ ดำหัว คณะผู้บริหาร2560

วันที่ 20 เมษายน 2560 นายนำชัย สุขเกษม ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่-พนักงานของเทศบาลทุกท่าน ได้ร่วมรดน้ำ ดำหัว ของพรจากคณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลเหมืองง่า เนื่องในโอกาสปีใหม่เมือง 
 

ข่าวโดย:งานประชาสัมพันธ์