รดน้ำ ดำหัว ท้องถิ่นอำเภอ 2560

วันที่ 18 เมษายน 2560 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน-เจ้าหน้าที่ ร่วมรดน้ำ ดำหัว และรับศีลพร จากท้องถิ่นอำเภอเมืองลำพูน เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง 
 

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์