สรงน้ำรองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน

วันที่ 18 เมษายน 2560 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน-เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสรงน้ำรองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน ณ วัดบ้านตอง
 

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์