สรงน้ำพระในตำบลเหมืองง่า จังหวัดลำพูน 2560

วันที่ 18 เมษายน 2560 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน-เจ้าหน้าที่ ได้ทำการสรงน้ำพระ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 เพื่อความเป็นสิิริมงคลต้อนรับปีใหม่ตามประเพณีวัฒรธรรมล้านนาที่สืบทอดต่อกันมาช้านาน และรับศีลรับพร จากพระสงฆ์ในตำบลเหมืองง่าจังหวัดลำพูน 
 

ข่าวโดย:งานประสัมพันธ์