สรงน้ำเจ้าคณะจังหวัดลำพูน 2560

   วันที่ 18 เมษายน 2560 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน-เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสรงน้ำพระราชปัญญาโมลี เจ้าคณะจังหวัดลำพูน ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์