แจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน เมษายน 2560

      วันที่ 5และ6 เมษายน 2560 เทศบาลตำบลเหมืองง่า โดยนายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้ดำเนินการ แจกเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ในพื้นที่ตำบลเหมืองง่า เขต 1และเขต 2 ประจำเดือน เมษายน 2560

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์