การประชุมเตรียมความพร้อมในงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

    วันนี้ (3 เม.ย. 60) เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลเหมืองง่า โดยนายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯ ได้เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ “สืบสานตำนานเก่า เล่าเรื่องล้านนา ปุ๋มผญ๋าปี๋ใหม่เมือง” ตำบลเหมืองง่า ประจำปี 2560 ซึ่งทางเทศบาลฯ ได้เชิญกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล และผู้นำกลุ่มต่าง ๆ ทั้ง 10 หมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นและร่วมกันกำหนดกิจกรรมที่จะมีขึ้นภายในงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สนง.เทศบาลตำบลเหมืองง่า

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์