บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ต. เหมืองง่า ประจำปี 2560

     วันที่ 2 เมษายน 2560 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 ณ วัดศรีสองเมือง เพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หันมาศึกษาเกี่ยวกับพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนา พัฒนาความรู้สู่สังคม อย่างสงบสุขต่อไป

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์