ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานจัดนิทรรศการ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาฯ

        วันที่ 27 มีนาคม 2560 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า และนายณัฐกฤต ยะมณี รองนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน"จัดนิทรรศการ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" และโครงการ "ออมอุ่นใจกับกองทุนประกันสังคม" ณ ศูนย์การค้าแจ่มฟ้า ช้อปปิ้งมอลล์ ลำพูน

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์